Vaser Smooth

Το VASER Smooth αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την κυτταρίτιδα!

20+
30+
40+
F
M

Book your consultation appointment
with our medical team

Vaser Smooth

Το VASER Smooth αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την κυτταρίτιδα!

20+
30+
40+
F
M

Cellulite creates on the skin an image of an orange peel because of the water and fat deposition. It usually occurs in the thighs, hips and buttocks and is a very common malady in women of all ages and body weight. There are many factors that can trigger it, while it is very important the role of genetic predisposition, hormones and weight fluctuations.

First of all, for the treatment of cellulite, the surface fat should be reduced. In addition, some of the fibrous diaphragms have to relax, in order to have flat and smooth skin, and thirdly, the skin needs to be strengthened to smooth out its surface.

Until recently, this combined fight against cellulite has been difficult to accomplish. Several non-invasive treatments showed moderate and temporary effects, requiring countless treatments.

How VASER Smooth works

The VASER Smooth technique allows the treatment of cellulite with immediate and visible results. We proceed to the technique with local anesthesia in our clinic. Prior to the procedure, if the patient desires so, a tranquilizer may be given in order to relax. Through a few tiny incisions that close without sutures or scars, local anesthesia is injected under the skin, so that the area becomes numb.

By using a thin cannula which emits ultrasounds and is designed specifically for under the skin use, the VASER reduces the superficial fat, breaks the fold created fibrous diaphragms and tightens the loose skin, providing a smoother look and texture of the skin.

After treatment, a bandage or elastic corset is placed in the intervention areas and the patient can go home without any discomfort. Most patients can have a shower the next day, return to their work within 24 hours, while exercise can start a few days later.

Patient can see the immediate results from the very first week, which gradually improve within 3-6 months.

Λιποαναρρόφηση ABH Vaser
αντιμετώπιση κυτταρίτιδας

F.A.Q

Κατευθείαν μετά την αφαίρεση του ειδικού μικρού νάρθηκα ο ασθενής μπορεί να δει κατευθείαν τη διαφορά στο σχήμα και τη μορφολογία της μύτης του. Όσο υποχωρεί το οίδημα αυτό θα καθίσταται και πιο ξεκάθαρο. Στον έναν μήνα ολοκληρώνεται το 60-70% του αποτελέσματος.

Ένας καλά εκπαιδευμένος πλαστικός χειρουργός έχει τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της επέμβασης, να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά προβλήματα σκολίωσης ρινικού διαφράγματος και υπερτροφίας ρινικών κογχών. Ο σκελετός της μύτης, δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σύνολο ώστε να επιτευχθεί ένα άρτιο αισθητικό αλλά και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Η επέμβαση της ρινοπλαστικής δεν έχει δύσκολη μετεγχειρητική περίοδο και ο πόνος είναι αμελητέος. Η κύρια αίσθηση που περιγράφουν οι ασθενείς άμεσα μετεγχειρητικά είναι αυτή του ήπιου «βάρους». Κατά την επέμβαση τοποθετείται ένα «γυψάκι» που σταθεροποιεί το αποτέλεσμα το οποίο και αφαιρείται μία εβδομάδα μετά το χειρουργείο μαζί με κάποια πολύ λεπτά εξωτερικά ράμματα.

Για το πρώτο 24ωρο θα έχετε κάποιες μικρές γάζες στα ρουθούνια, οπότε η αναπνοή θα γίνεται από το στόμα. Μετά την αφαίρεσή τους σε 24 ώρες και σταδιακά με την βοήθεια ρινικών πλύσεων με φυσιολογικό ορό η αναπνοή αποκαθίσταται στο φυσιολογικό και σε αρκετές περιπτώσεις όπου το προϋπάρχον πρόβλημα ήταν και λειτουργικό οι ασθενείς αναπνέουν σημαντικά καλύτερα. Συνήθως υπάρχουν εκχυμώσεις (μελανιές) γύρω από τα μάτια οι οποίες μετά τις πρώτες δύο εβδομάδες υποχωρούν. Μετεπεμβατικά θα υπάρχει οίδημα (πρήξιμο) στην περιοχή της ρινός, το 60-70% του οποίου υποχωρεί μέσα στον πρώτο μήνα, ενώ το υπόλοιπο υφίεται σταδιακά σε 6 μήνες με ένα χρόνο μετά την επέμβαση.

Enter your email and download the instructions

Plan your medical trip

Our team, in Athens Beverly Hills Medical Group, handles Our team, in Athens Beverly Hills Medical Group, daily handles patients who wish to travel from abroad to undergo their procedure with us.

Our specialized team of experts will guide you through all the steps from consultation to surgery while we will take care of your transportation and accommodation while you are in Greece. patients who wish to travel from abroad to undergo their procedure with us.

Home Care by ABH

Fast Recovery at the ease of your home with the “Home Care” program by Athens Beverly Hills Medical Group.

After your surgery, it is essential to receive appropriate care and respect recovery time. Your body needs time to be back to normal and to achieve optimum results.

Our patients' testimonials
Book your appointment

Book your free consultation with
our medical team

Combine with

It seems we can't find what you're looking for.

DISCOVER YOUR INNER BEAUTY

At Athens Beverly Hills Medical Group we have developed  the Clinical Prevention and Anti-aging Clinic that helps you maintain your optimal health and optimize your life’s quality!

Do you take care of yourself?

ABH Newsletter

Subscribe and discover exclusive therapies for our members.