Δημήτριος Μπορούσας MD,FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος

Ο Δημήτριος Μπορούσας είναι χειρουργός ουρολόγος – ανδρολόγος, εξειδικευμένος στην επανορθωτική ουρολογία και ανδρολογία.

Είναι Πλοίαρχος Ιατρός ε.α., κάτοχος των Ευρωπαικών Boards Ουρολογίας, συνιδρυτής της AndroClinic, και ενεργό μέλος στο Sava Perovic Foundation (διεθνές κέντρο επανορθωτικής χειρουργικής γεννητικών οργάνων). Συμμετέχει διαρκώς σε πολλά διεθνή συνέδρια και εκπαιδευτικά courses, ως ομιλητής ή εκπαιδευτής.

Είναι ιδρυτικό μέλος της ESARA ( European Society of Aesthetic and Reconstractive Andrology) μέλος της Ελληνικής και της Ευρωπαικής Ουρολογικής Εταιρείας (HUA και EAU ), μέλος της ευρωπαικής και Διεθνούς εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (ESSM και ISSM ) και ενεργό μέλος στο διεθνές ίδρυμα επανορθωτικής Ουρολογίας και Ανδρολογίας «Sava Perovic».

Κύρια ενασχόλησή του αποτελούν, η χειρουργική πέους και ουρήθρας, η αισθητική και επανορθωτική χειρουργική των έξω γεννητικών οργάνων (νόσος Peyronie, φαλλοπλαστική, συγγενείς ανωμαλίες, επαναπροσδιορισμός φύλου), η ανδρική και γυναικεία ακράτεια ούρων, η ανδρική υπογονιμότητα και οι μικροχειρουργικές μέθοδοι αποκατάστασής της, καθώς και οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για προστάτη,κύστη και ουρολιθίαση.