Μιχαήλ Σ Κούρκουλος MD, MSc FRCS

Λαπαροσκόπος Χειρουργός Γαστρεντερικού και Παχυσαρκίας

Master of Science Ελάχιστα Επεμβατικής και Ρομποτικής Χειρουργικής
Διευθυντής Χειρουργικής Mediterraneo Hospital, Αθήνα
Επίτιμος Διευθυντής Χειρουργικής Γαστρεντερικού και Παχυσαρκίας St George’s Hospital London
Επιστημονικός Συνεργάτης του ABH Medical Group

Ο κος Κούρκουλος είναι Διευθυντής Χειρουργικής στο Mediterraneo Hospital Αθηνών. Ειδικεύεται στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Γαστρεντερικού συστήματος και της Παχυσαρκίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Χειρουργική Οισοφάγου και Στομάχου, με υπερεξειδίκευση στον Καρκίνο Οισοφάγου και Στομάχου, στην Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμσηση, στη Χειρουργική Απώλειας Βάρους και στην Αποκατάσταση Κοιλιακού Τοιχώματος.

Εργάστηκε ως Διευθυντής Χειρουργικής Γαστρεντερικού στο Νοσοκομείο Kingston Hospital NHS Foundation Trust του Λονδίνου μεταξύ 2014 και 2020. Από τη θέση αυτή αναδιοργάνωσε πλήρως το τμήμα Χειρουργικής Ανωτέρου Γαστρεντερικού του Νοσοκομείου, αναπτύσσοντας τη μονάδα Αντιπαλινδρομικής και Βαριατρικής Χειρουργικής. Ταυτόχρονα εργάστηκε ως Επίτιμος Διευθυντής Χειρουργικής Παχυσαρκίας στο διάσημο Νοσοκομείο St George’s University Hospital NHS Foundation Trust του Λονδίνου. Σε όλο αυτό το διάστημα διενέργησε πολύ μεγάλο αριθμό μεταβολικών επεμβάσεων (κυρίως Γαστρικό Μανίκι και (Γαστρική Παράκαμψη) , Καρκίνου Οισοφάγου και Στομάχου (Οισοφαγεκτομή, Γαστρεκτομή), καθώς και επεμβάσεων Διαφραγματοκήλης (Θολοπλαστική, αποκατάσταση διαφραγματοκήλης και παραοισοφαγοκήλης.

Εξειδικεύθηκε στις επεμβάσεις Λαπαροσκοπικής Οισοφαγεκτομής, και στις Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις θεραπείας Παλινδρόμησης και αποκατάστασης Διαφραγματοκήλης-Παραοισοφαγοκήλης ως Διευθυντής Χειρουργικής Γαστρεντερικού στο Νοσοκομείο Royal Devon and Exeter University Hospital NHS Foundation Trust μεταξύ 2013 και 2014.

Μετεκπαιδεύτηκε στη Χειρουργική Καρκίνου Οισοφάγου και Στομάχου στο Νοσοκομείο Manchester Royal Infirmary-Central Manchester University Hospital, αρχικά ως εκπαιδευόμενος (Fellow) και στη συνέχεια ως Διευθυντής Οισοφαγογαστρικής Χειρουργικής από το 2012 ως το 2013.

Πριν μεταναστεύσει στη Μεγάλη Βρετανία είχε λάβει ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής στην Ελλάδα, έχοντας εργαστεί για 6 χρόνια στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα, με ειδικό ενδιαφέρον στη Χειρουργική του Στομάχου και του Παχέος Εντέρου, τη Χειρουργική Παχυσαρκίας και τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική.

Ο κος Κούρκουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρόδο, πήρε πτυχίο Ιατρικής και Μεταπτυχιακό στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική, απ’ το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει τίτλο Fellow of the Royal College of Surgeons of England, και είναι εκπαιδευτής στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική και στη Φροντίδα Βαρέως Πάσχοντος Χειρουργικού Ασθενούς στο Βασιλικό Κολλέγιο των Χειρουργών της Αγγλίας